تبلیغات
بسیج دانشجویی شهید کاظمی بسیج دانشجویی شهید کاظمی - اردوی زیارتی-سیاحتی چکان مراغه ، خواهران ، بسیج دانشجویی
بسیج به معنای فرد یا مجموعه‌ی آماده‌ی برآوردنِ نیازهای انقلاب است، در هر زمان و از هر نوع؛ این معنای بسیج است «امام خامنه ای»