تبلیغات
بسیج دانشجویی شهید کاظمی بسیج دانشجویی شهید کاظمی - سپاه قدس قویتره یا نیروهای آمریکایی؟
بسیج به معنای فرد یا مجموعه‌ی آماده‌ی برآوردنِ نیازهای انقلاب است، در هر زمان و از هر نوع؛ این معنای بسیج است «امام خامنه ای»